ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Ταμειακές μηχανές, συστήματα μηχανοργάνωσης και αυτοματισμοί γραφείων
Username:  Password:

A/A Κωδικός Αποθήκης Εικόνα Όνομα Κατηγορία Ομάδα
1 00010
POS SystemsAll in one POS
2 00020
Mobile TerminalPda's
3 000002
POS SystemsTouch POS
4 000003
PeripheralPeripheral Customer Display
5 000004
POS SystemsTouch POS
6 000006
PeripheralPeripheral Customer Display
7 000001
POS SystemsPOS PC
8 000005
Barcode ScannerBarcode Scanner Χειρός
10 000008
PeripheralPeripheral Printer